Mức lương tối thiểu vùng là gì? Mức lương tối thiểu vùng năm 2021

8 Tháng Sáu, 2021 106 Nguyễn Tiến Thành

Logo sieusach

Mức lương tối thiểu vùng là gì? Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 như thế nào? Đối tượng nào được áp dụng? Quy định và chu kỳ tính lương ra sao? Tất cả sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây..

Mức lương tối thiểu vùng là gì?

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu để doanh nghiệp và người lao động làm cơ sở thỏa thuận và trả lương. 

Mức lương tối thiểu vùng là gì? 

Mức lương tối thiểu vùng là gì?

Mức lương tối thiểu được nhà nước quy định dựa vào mức sống tối thiểu của người lao động; chỉ số giá tiêu dùng; tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội, quan hệ cung cầu về việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của các doanh nghiệp…

Như vậy, dựa vào mức lương tối thiểu vùng các doanh nghiệp khi trả lương cho người lao động phải đảm bảo:

 • Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng khi người lao động làm công việc được cho là đơn giản nhất.
 • Lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định khi người lao động làm việc đã qua đào tạo nghề

Quy định về đối tượng áp dụng và được áp dụng

Những đối tượng được áp dụng lương tối thiểu vùng cụ thể như sau:

Quy định về đối tượng áp dụng

 • Tất cả những doanh nghiệp hoạt động, thành lập theo Luật Doanh nghiệp quy định.
 • Các xã, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân hay các tổ chức khác trên đất nước Việt Nam thuê mướn lao động theo hợp đồng.
 • Các tổ chức cá nhân, nước ngoài hay các tổ chức quốc tế tại Việt Nam có hợp đồng lao động thuê mướn.
Các quy định về lương tối thiểu vùng được áp dụng như thế nào?

Các quy định về lương tối thiểu vùng được áp dụng như thế nào?

Xem thêm: KPI là gì và cách tính hiệu quả công việc chính xác nhất

Quy định về đối tượng được áp dụng

Đối tượng được áp dụng là người lao động làm việc theo các chế độ thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Chu kỳ thay đổi mức lương tối thiểu vùng

Hiện nay, quy định về chu kỳ thay đổi mức lương tối thiểu vùng chưa có văn bản pháp luật nào quy định. 

Mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh nhằm đảm bảo người lao động và gia đình có mức sống tối thiểu. Khi có sự biến động của các yếu tố kinh tế, xã hội, mức tiền lương trên thị trường. Chính phủ sẽ dựa trên các cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia công bố mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở. 

Như hiện nay chúng ta vẫn thấy số lần lương tối thiểu vùng qua các năm là thay đổi 1 năm/lần.

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 157/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Điều khoản này quy định về mức lương tối thiểu vùng khi người lao động làm việc có ký hợp đồng lao động. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp quy định cụ thể như sau:

Lương tối thiểu vùng năm 2020

Lương tối thiểu vùng năm 2020

 • Mức lương tối thiểu vùng 1 được áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn với mức 4.180.000 đồng/tháng.
 • Mức lương tối thiểu vùng 2: 3.710.000 đồng/tháng
 • Mức lương tối thiểu vùng 3 là 3.250.000 đồng/tháng.
 • Mức lương tối thiểu vùng 4 hiện nay là 2.920.000 đồng/tháng.

Với các mức lương này thì doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các vùng sẽ phải thực hiện áp dụng để trả cho người lao động. Đối với những lao động có tay nghề cao, đã qua đào tạo mức lương tối thiểu sẽ cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2021

Năm 2020 chúng ta đã ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh Covid khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Vì vậy trong năm 2021 hội đồng tiền lương Quốc gia đã đề xuất Chính phủ không điều chỉnh mà giữ nguyên như năm 2020. Cụ thể dưới đây là mức lương tối thiểu vùng 2021:: 

 • Vùng I: 4,42 triệu đồng/tháng.
 • Vùng II: 3,92 triệu đồng/tháng
 • Vùng III: 3,43 triệu đồng/tháng
 • Vùng IV: 3,07 triệu đồng/tháng

Đây là mức lương tối thiểu năm 2020 theo nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 157/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. So với năm 2019 mức lương mới năm 2020 tăng 5.1% đến 5,7%. 

Lương tối thiểu vùng 2021

Lương tối thiểu vùng 2021

Lưu ý về mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng khi thực hiện các doanh nghiệp không được xóa bỏ hay cắt giảm các chế độ tiền lương. Đặc biệt khi người lao động làm thêm giờ, làm việc trong các điều kiện khó khăn, làm việc ban đêm. Doanh nghiệp phải có chế độ bồi dưỡng bằng các hiện vật và các chế độ theo quy định pháp luật dành cho người lao động. 

Ngoài ra, các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng hay các khoản khác tùy theo thỏa thuận của trong hợp đồng lao động hoặc theo quy chế của mỗi doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung về mức lương tối thiểu vùng và mức lương tối thiểu năm 2021. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. 

Bài viết liên quan