Năm nhuận là gì? Năm nhuận có bao nhiêu ngày [Update 2024]

17 Tháng Tư, 2023 106 Tuyentb

Năm nhuận là một cụm từ phổ biến và được rất nhiều người biết đến. Nhưng không phải ai cũng biết năm nhuận là gì? Bao nhiêu năm nhuận 1 lần? Năm nhuận có bao nhiêu ngày, cách tính năm nhuận. Cùng chúng tôi tìm hiểu thế nào là năm nhuận và cách tính năm nhuận theo cả  m lịch và Dương lịch nhé.

Năm nhuận là gì?

Năm nhuận là những năm có 366 ngày theo lịch dương. Vậy năm nhuận có mấy ngày, mấy năm nhuận một lần? Cứ 4 năm Dương lịch liên tiếp sẽ có một năm 366 ngày, được gọi là năm nhuận.

Lịch được tính thời gian theo Mặt trời sẽ được gọi là Dương lịch. Có nghĩa là khi Trái đất quay trọn một vòng quanh Mặt trời mất 365 ngày 6 giờ. Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Như vậy, một năm dương lịch còn thừa 6 giờ và nếu 4 năm dồn lại sẽ thừa 24 giờ, tương ứng với một ngày.  Ngày nhuận hay nhiều nơi còn gọi là ngày nhuận theo dương lịch được quy ước vào tháng 2. Vậy tháng 2 của năm nhuận có bao nhiêu ngày? Tháng 2 trong năm nhuận sẽ có 29 ngày, ngày 29 tháng 2 được gọi là ngày nhuận, còn những năm có 356 ngày thì tháng 2 sẽ có 28 ngày.

Cứ 4 năm Dương lịch liên tiếp thì có một năm nhuận

Cứ 4 năm Dương lịch liên tiếp thì có một năm nhuận

Lịch tính thời gian theo Mặt trăng sẽ được gọi là  m lịch. Tháng theo mặt trăng trung bình có 29,5 ngày. Một năm âm lịch sẽ có 354 ngày, nó ngắn hơn năm dương lịch tới 11 ngày. Vì vậy cứ 3 năm lại ngắn hơn 33 ngày (là hơn 1 tháng).

Để âm lịch vừa chỉ được tuần trăng, vừa không bị sai lệch nhiều với thời tiết của 4 mùa, thì cứ 3 năm âm lịch phải cho thêm một tháng nhuận để năm âm lịch và dương lịch không bị sai nhau nhiều. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, năm  m lịch vẫn bị chậm hơn so với năm Dương lịch. Người ta khắc phục tình trạng trên bằng cách là cứ 19 năm sẽ có một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận.

Trong 19 năm Dương lịch sẽ có tới 228 tháng Dương lịch, tương ứng với 235 tháng âm lịch, sẽ bị thừa 7 tháng so với năm Dương lịch, đây được gọi là 7 tháng nhuận. Bảy tháng trước đó sẽ được quy ước vào các năm 3, 6, 9 hoặc là 8, 11, 14, 17, 19 theo chu kỳ 19 năm.

Cách tính năm nhuận Dương lịch và ngày nhuận?

Qua những thông tin trên chúng ta đã hiểu rõ tại sao lại có năm nhuận và một năm nhuận có bao nhiêu ngày, một năm không nhuận có bao nhiêu ngày. Vậy cách tính năm nhuận theo Dương lịch và ngày nhuận như nào, chúng ta hãy đi tìm hiểu nhé!

Chúng ta quy ước những năm Dương lịch nào chia hết cho 4 thì năm đó chính là năm nhuận.

Năm Dương lịch nào chia hết cho 4 sẽ là năm nhuận

Năm Dương lịch nào chia hết cho 4 sẽ là năm nhuận

Ví dụ:

-2019 không thể chia hết cho 4 nên 2019 không phải năm nhuận.

-2020 chia hết cho 4 nên năm 2020 sẽ là năm nhuận.

Ngoài ra, với những năm tròn thế kỷ (năm có 2 số cuối là số 0) thì các bạn lấy số năm chia cho 400, nếu như chia hết thì năm đó là năm có nhuận (hoặc là 2 số đầu trong năm chia hết cho 4).

Ví dụ: 1600 và 2000 là các năm nhuận nhưng các 1700, 1800 và 1900 lại không phải năm nhuận.

Tương tự như vậy các năm 2100, 2200, 2300, 2500, 2600, 2700, 2900 và 3000 không phải là năm nhuận.

Năm nhuận Dương lịch là năm sẽ có thêm 1 ngày.

Cách tính năm nhuận  m lịch và tháng nhuận?

Vậy mấy năm nhuận một lần theo lịch âm và tháng nhuận là gì? Bạn lấy số năm Dương lịch tương ứng chia cho 19, nếu như số dư là một trong các số 0; 3; 6; 9 hoặc là 11; 14; 17 thì năm  m lịch đó có tháng nhuận.

Ví dụ:

-2014 là năm nhuận Âm lịch vì 2014 chia hết cho 19 số dư là 0.

-2015 không phải năm nhuận  m lịch bởi vì 2015 chia cho 19 dư 1.

-2016 không phải năm nhuận  m lịch bởi vì 2016 chia cho 19 dư 2.

-2017 là năm nhuận  m lịch bởi vì 2017 chia cho 19 dư 3.

-Năm 2018 có nhuận không? 2018 không phải là năm nhuận bởi vì 2018 không chia hết cho 4.

-2019 không phải năm nhuận theo  m lịch bởi vì 2019 chia cho 19 dư 5.

-2020 là năm nhuận Âm lịch bởi 2020 chia cho 19 dư 6. Vậy năm 2020 nhuận tháng mấy? Năm 2020 nhuận tháng 4, nên tháng 2 sẽ có 29 ngày.

 Âm lịch thì năm nhuận sẽ có thêm một tháng, có nghĩa là có 13 tháng trong năm.

Theo quy luật thì  Âm lịch chỉ có 12 tháng, vì vậy năm nhuận sẽ có 2 tháng liên tiếp nhau.

Để hiểu rõ hơn năm nào là năm nhuận bạn hãy theo dõi bảng năm nhuận và tháng nhuận của âm lịch sau:

Bảng năm nhuận và tháng nhuận

Bảng năm nhuận và tháng nhuận

Tổng hợp các năm nhuận

Thế kỷ 21 gồm 100 năm thì năm nhuận là những năm nào? Theo cách tính thông thường, trong vòng 100 năm sẽ có 24 năm nhuận và 76 năm bình thường. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, 100 năm chứa sẽ một năm là bội số của 400 thì sẽ có 25 năm nhuận và có 75 năm bình thường. Vậy năm 2021 có nhuận không? Năm 2020 có phải năm nhuận không?

Có thể lấy ví dụ như sau: Các năm nhuận gần đây từ năm 1919 – 2018, có năm 2000 là bội số của 400, vì vậy sẽ có 75 năm bình thường và có 25 năm nhuận. Còn từ năm 2018 – 2117 chỉ có 24 năm nhuận, bởi vì năm 2100 không phải là bội số của 400 và không phải năm nhuận.

Các năm nhuận gần đây

Các năm nhuận gần đây

Từ ví dụ trên suy ra, các năm nhuận của thế kỷ 21 gồm có 24 năm:

– Các năm nhuận từ 2000 đến nay đó là: 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020.

– Các năm nhuận từ 2020 đến 2050: 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044 và 2048.

– Các năm nhuận còn lại đó là: 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092 và 2096.

Hy vọng qua các thông tin trên bạn đã biết rõ năm nhuận là năm như thế nào? Mấy năm có 1 năm nhuận? 1 năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm nhuận tháng 2 có bao nhiêu ngày?

Bài viết liên quan