Trào lưu triết học ánh sáng là gì? Nguồn gốc, nội dung, vai trò, ý nghĩa

1 Tháng Sáu, 2023 106 Tuyentb

Trào lưu triết học ánh sáng đã tác động rất lớn đến sự phát triển của xã hội, khoa học kỹ thuật, văn hóa và chính trị hiện nay. Vậy trào lưu triết học ánh sáng là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về trào lưu này qua những thông tin trong bài viết này nhé.

Trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Trào lưu triết học là làn sóng đưa ra những ý tưởng mới của các nhà triết học, xã hội học và chính trị học. Còn “ánh sáng” là tên của trào lưu đó, nó chỉ là ánh sáng tự nhiên chứ không phải là ánh sáng siêu nhiên gắn với thần học.

Trào lưu triết học ánh sáng tác động lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội

Trào lưu triết học ánh sáng tác động lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội

Đây là một trào lưu diễn ra rất mạnh mẽ ở châu Âu và Bắc Mỹ trong thế kỷ 18. Trào lưu triết học này tập trung chủ yếu vào phát triển trí tuệ của con người, quyền tự do cá nhân và khởi đầu cho một lối tư duy mới dựa trên lý trí, khoa học.

Trong triết học ánh sáng, những nhà tư tưởng có vai trò quan trọng nhất phải kể đến như Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Locke và Kant. Họ đã tập trung phân tích và khai thác các vấn đề quyền tự do cá nhân, chủ nghĩa dân tộc và quyền công dân, tôn giáo, giáo dục. Họ tin rằng trí tuệ con người là một yếu tố rất quan trọng để thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của xã hội. Mỗi cá nhân đều có quyền tự do trong việc tìm kiếm các kiến thức và chọn lựa hướng đi riêng cho mình.

Trào lưu triết học ánh sáng có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm cả nghệ thuật, văn hóa, khoa học và chính trị. Nó đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của xã hội hiện đại và tác động lớn đến giá trị, tư tưởng của chúng ta ngày nay.

Nội dung trào lưu triết học ánh sáng

Trào lưu triết học ánh sáng tập trung vào sự phát triển trí tuệ con người và quyền tự do cá nhân. Sau khi đã hiểu rõ về trào lưu triết học ánh sáng là gì ở bên trên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung của trào lưu này.

Những vấn đề quan trọng của trào lưu triết học ánh sáng

Những vấn đề quan trọng của trào lưu triết học ánh sáng

Trào lưu triết học ánh sáng gồm những vấn đề quan trọng sau đây:

 1.  Chủ nghĩa tự do: Mỗi cá nhân đều có quyền tự do trong việc tìm kiếm kiến thức, sự độc lập và tự do bên trong tư tưởng, hành động và hướng đi riêng của mình.
 2.  Chủ nghĩa dân chủ: Triết học ánh sáng cho rằng quyền lực chính trị cần phải thuộc về người dân, một chế độ dân chủ phải được áp dụng để đảm bảo được quyền công dân của mọi người.
 3.  Tôn giáo và tín ngưỡng: Mỗi cá nhân đều có quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng mà không bị ép buộc hay phải tuân thủ theo bất kỳ một quy định nào.
 4.  Giáo dục: Có vai trò rất quan trọng, bởi nó giúp cho con người phát triển khả năng tư duy, suy luận và độc lập tư tưởng.
 5.  Khoa học và triết học: Đây là hai khía cạnh quan trọng trong việc phát triển trí tuệ của con người và đóng góp to lớn vào sự tiến bộ xã hội.
 6.  Nhân quyền: Quyền tự do cá nhân, nhân quyền và quyền công dân là những yếu tố rất quan trọng. Chúng cần phải được tôn trọng và bảo vệ.

Tóm lại, nội dung trào lưu triết học ánh sáng tập trung chủ yếu vào sự tiến bộ, phát triển trí tuệ con người và quyền tự do cá nhân. Đồng thời khai thác kỹ các vấn đề chủ nghĩa dân tộc, dân chủ, tôn giáo và giáo dục.

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng

Qua những thông tin trên, chắc chắn các bạn đã hiểu rõ trào lưu triết học ánh sáng là gì rồi. Nó có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội hiện đại và ảnh hưởng sâu sắc đến các lĩnh vực khác. Cụ thể như sau:

Trào lưu triết học ánh sáng có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội

Trào lưu triết học ánh sáng có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội

 • Triết học: Triết học ánh sáng đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của triết học với các tư tưởng như lý trí, sự độc lập về tư tưởng, chủ nghĩa tự do và giáo dục.
 • Khoa học: Triết học ánh sáng đã khuyến khích sự phát triển của ngành khoa học – công nghệ, với quan niệm: khoa học là cách tiếp cận đúng đắn để hiểu rõ về thế giới và giải quyết các vấn đề của xã hội.
 • Văn hóa và nghệ thuật: Trào lưu này đã đóng góp lớn vào sự phát triển của văn hóa – nghệ thuật với những giá trị như độc lập tư tưởng, tính nhân văn và quyền tự do sáng tác.
 • Chính trị: Triết học ánh sáng ảnh hưởng đến phong cách chính trị của các nước phương Tây, với các giá trị như quyền tự do, chủ nghĩa dân chủ và chủ nghĩa dân tộc.
 • Xã hội: Trào lưu này đóng góp to lớn vào sự phát triển của xã hội hiện đại, với những giá trị như sự công bằng, đối xử bình đẳng và các quyền tự do cá nhân.

Ý nghĩa trào lưu triết học ánh sáng

Qua những thông tin trào lưu triết học ánh sáng là gì bên trên, chắc chắn các bạn đã thấy được nó vô cùng quan trọng trong lịch sử của loài người. Đặc biệt là trong việc phát triển những giá trị nhân văn, khoa học – công nghệ, nghệ thuật – văn hóa và chính trị – xã hội. Ý nghĩa của trào lưu triết học ánh sáng gồm:

Trào lưu triết học ánh sáng có ý nghĩa vô cùng to lớn

Trào lưu triết học ánh sáng có ý nghĩa vô cùng to lớn

 • Giá trị cá nhân: Khuyến khích sự phát triển về độc lập tư tưởng, sáng tạo và tính cá nhân. Nó giúp cho con người hiểu rõ hơn về bản thân mình và giá trị của cuộc sống.
 • Khoa học và công nghệ: Khuyến khích sự phát triển của khoa học và công nghệ.
 • Văn hóa và nghệ thuật: Đóng góp vào sự phát triển của văn hóa và nghệ thuật.
 • Chính trị: Ảnh hưởng đến phong cách chính trị của những nước phương Tây.
 • Xã hội: Góp vào sự phát triển của xã hội hiện đại với sự bình đẳng, nhân quyền được đề cao.

Nguồn gốc của trào lưu triết học ánh sáng

Trào lưu triết học ánh sáng là trào lưu về tư tưởng rất lớn của lịch sử thế giới, được sinh ra tại châu  u vào thế kỷ 17 và thế kỷ 18. Trào lưu này được bắt nguồn từ những tác phẩm của các nhà triết học như René Descartes, John Locke và Baruch Spinoza.

Các nhà triết học René Descartes, Baruch Spinoza và John Locke từ trái sang

Các nhà triết học René Descartes, Baruch Spinoza và John Locke từ trái sang

Những nhà triết học này đã tạo ra phong trào tư tưởng mới, nhấn mạnh vào độc lập tư tưởng, quyền tự do, giá trị cá nhân và tính logic. Đặc biệt chú trọng đến việc áp dụng những lý luận khoa học và logic vào việc giải quyết các vấn đề xã hội, chính trị.

Trào lưu này đã có sự ảnh hưởng lớn đến giá trị và tư tưởng của nhiều quốc gia phương Tây, đặc biệt là các nước ở châu  u và Bắc Mỹ. Trào lưu triết học ánh sáng có vai trò quan trọng trong việc phát triển các giá trị nhân văn, khoa học – công nghệ, nghệ thuật – văn hóa và chính trị – xã hội.

Ảnh hưởng của trào lưu triết học ánh sáng đến cách mạng Pháp năm 1789

Trào lưu triết học ánh sáng đã sản sinh ra nhiều nhà nhà tư tưởng lớn, góp phần quan trọng vào sự thắng lợi của cách mạng Pháp vào cuối thế kỷ XIX. Trào lưu này cung cấp những lý tưởng, giá trị nhân văn cho cách mạng tư sản Pháp, đồng thời tạo ra các khái niệm và quan điểm tư tưởng cơ bản cho những tài liệu cách mạng.

Trào lưu triết học ánh sáng có vai trò rất lớn đến thành công của cách mạng tư sản Pháp

Trào lưu triết học ánh sáng có vai trò rất lớn đến thành công của cách mạng tư sản Pháp

Một trong những khái niệm cơ bản nhất của trào lưu Triết học ánh sáng đó là sự độc lập về tư tưởng, giá trị cá nhân và quyền tự do. Đây là khái niệm rất quan trọng đối với các nhà lãnh đạo cách mạng Pháp như Maximilien Robespierre, Georges Danton và Jean-Paul Marat. Họ tôn vinh sự độc lập về tư tưởng, khuyến khích tư tưởng mới, độc đáo và sáng tạo. Quyền tự do cá nhân và bình đẳng đã trở thành những giá trị cơ bản của cách mạng tư sản Pháp.

Trào lưu cách mạng ánh sáng đã giúp cho cách mạng Pháp giải quyết được các vấn đề về xã hội và chính trị. Triết lý của Descartes, Spinoza, Locke, Montesquieu, Rousseau và Voltaire đã giúp cách mạng tư sản Pháp khám phá ra được một số vấn đề xã hội và chính trị quan trọng về quyền lực và sự phân hóa của xã hội. Những triết lý này cung cấp cho cách mạng tư sản Pháp một nền tảng tư tưởng vững chắc để đánh bại các chế độ cũ, xây dựng chế độ mới và hiện đại hơn.

Các giá trị cùng tư tưởng của trào lưu triết học ánh sáng cũng đã được thể hiện trong những tài liệu cách mạng như: Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ, Tuyên ngôn nhân quyền và công dân. Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ được viết bởi Thomas Jefferson vào năm 1776.

Nội dung là tuyên bố quyền của con người được tạo lập bởi Thượng đế, đó là quyền sống, quyền tự do và quyền tìm kiếm hạnh phúc. Còn tuyên ngôn nhân quyền và công dân đã được viết bởi Maximilien Robespierre vào năm 1789. Nội dung tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và tự do và quyền tìm kiếm hạnh phúc.

Hy vọng bài viết này mang đến những thông tin hữu ích để các bạn hiểu rõ trào lưu triết học ánh sáng là gì? Nội dung, vai trò và ý nghĩa của trào lưu này như nào? Nếu có vấn đề gì cần thắc mắc về nội dung của bài viết, các bạn hãy bình luận bên dưới để chúng tôi giải đáp kỹ nhé.

Bài viết liên quan